Zonder verwijsbrief naar de fysiotherapeut!

We krijgen nog regelmatig vragen over verwijzingen via de huisarts. Dus is het goed te weten dat u géén verwijsbriefje meer nodig heeft voor de fysiotherapeut. U kunt direct (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie) naar ons toe.

Dat heeft voordelen. U heeft snel contact met uw fysiotherapeut en de behandeling kan vlot beginnen. Wel blijft uw huisarts de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.

Als u rechtstreeks naar de fysiotherapeut gaat, stelt hij eerst vast (wordt screening genoemd) of u bij hem aan het juiste adres bent, dit duurt ongeveer 15 minuten. Zo niet, dan kan hij u doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden, gaat de fysiotherapeut verder met het onderzoek en de behandeling. Dat is wel zo prettig, want hoe sneller u behandeld wordt, hoe sneller u herstelt. De fysiotherapeut zal de huisarts wel blijven informeren, tenzij u dat niet wenst.

De Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) betekent een uitbreiding van de verantwoordelijkheid van fysiotherapeuten. Vanuit de beroepsorganisatie Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om continu de kwaliteit van de fysiotherapeut verder te verhogen. Bijvoorbeeld door wetenschappelijk onderzoek en een verplichting tot bijscholing. Wie aan alle kwaliteitseisen voldoet en ook werkt volgens de richtlijnen van het KNGF, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. En pas dan mag een fysiotherapeut zich daadwerkelijk registertherapeut noemen. Alle fysiotherapeuten binnen Fysiotherapie Leeuwarden zijn registertherapeuten en middels scholing voorbereid op DTF.

Locaties Fysiotherapie Leeuwarden

Gezondheidscentrum Nijlân
Nijlânsdyk 122 | 8931 GN Leeuwarden

My Healthclub Zaailand
Zaailand 76-80 | 8911 BM Leeuwarden

My Healthclub Kalverdijkje
Kalverdijkje 76-D | 8924 JJ Leeuwarden

Telefoon: 058-2800933 | E-mail: info@fysiotherapieleeuwarden.nl