Huisregels

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 3. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 4. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren voor de hoofdingang, zijkant of aan de achterkant in de daarvoor bestemde vakken.
 5. Wanneer u voor het eerst een afspraak heeft mag u zich legitimeren bij de balie of bij de behandelend fysiotherapeut.
 6. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan bij de assistente aan de balie.
 7. Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 8. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 9. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 10. U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 11. Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 12. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen.
 13. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.
 14. Fysiotherapie wordt vergoed uit de aanvullende verzekering.
 15. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 16. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.
 17. Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 18. Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.

Locaties Fysiotherapie Leeuwarden

Gezondheidscentrum Nijlân
Nijlânsdyk 122 | 8931 GN Leeuwarden

My Healthclub Zaailand
Zaailand 76-80 | 8911 BM Leeuwarden

My Healthclub Kalverdijkje
Kalverdijkje 76-D | 8924 JJ Leeuwarden

Telefoon: 058-2800933 | E-mail: info@fysiotherapieleeuwarden.nl