Rabo-bankier waarschuwt voor te veel macht zorgverzekeraars

Wij fysiotherapeuten waren de eerste waar de marktwerking binnen de zorg werd ingevoerd en wij  roepen al jaren dat de zorgverzekeraar misbruik maakt van zijn door de politiek aangeboden regierol.

Gelukkig krijgen wij steeds meer instanties achter ons die ons in deze mening steunen…..

 

Hieronder treft u het artikel van Rabo-topman Michel van Schaik:

Bron NRC 26-juni 2013

Het evenwicht in het zorgstelsel wordt verstoord doordat de macht van zorgverzekeraars te groot wordt. De verzekeraars lopen te weinig risico en zij kunnen ziekenhuizen hun wil opleggen. Dat zegt bankier Michel van Schaik van Rabobank in een gesprek met NRC Handelsblad.

“Als je ziet wat er met apothekers of fysiotherapeuten gebeurt. Daar kunnen zorgverzekeraars standaardcontracten opleggen met de benadering: take it or leave it.”

De bank vindt dat zorgverzekeraars nu te vaak kortlopende contracten met ziekenhuizen sluiten, en zal hen daarop aanspreken. “Daardoor lopen zij beperkt risico”, zegt Van Schaik.

“Terwijl wij ons voor twintig of dertig jaar committeren met een lening. Dat is niet evenwichtig. Daarom vinden wij het ook gewenst dat zorgverzekeraars voor meer dan één jaar zorg gaan inkopen, bijvoorbeeld voor vijf jaar.”

‘ALS HET ZO MOET, DOEN WE NIET MEER MEE’

De Rabobank heeft in de zorg voor circa 7,5 miljard aan leningen verstrekt en is bij ruim één op de drie grote ziekenhuizen kredietverstrekkers. Van Schaik noemt het onacceptabel dat in de inkoopcontracten het ziekenhuis de verzekeraar allerlei zekerheden geeft, waardoor er te weinig onderpand voor de bank overblijft.

“Als verzekeraars die verpanding onmogelijk maken, dan zeggen wij als bank: als het zo moet, doen we niet meer mee. Wij willen daar op korte termijn overeenkomst over hebben met de verzekeraars.”

UTRECHT - Portret van Michel van Schaijk Rabobank COPYRIGHT ROBIN UTRECHT

‘ARTSEN MOGEN NIET ZOMAAR BIJKLUSSEN’

Rabobank blijkt bij de kredietverstrekking vergaande strekkende eisen te stellen aan het doen en laten van ziekenhuizen. Medisch specialisten mogen niet bijklussen. Van Schaik:

“Het is allemaal wel mooi, zo’n vrijgevestigde dokter. Maar wij spreken voorafgaand aan nieuwbouw dan wel af dat artsen niet zomaar gaan bijklussen. Wij gaan niet meemaken dat wij een groot ziekenhuis financieren en de dokters vervolgens denken: we gaan aan de overkant van de straat even een privékliniekje beginnen, waarna de leegstand het probleem van het ziekenhuis is. We willen daarnaast dat artsen vanuit hun maatschap mee investeren.”

Van Schaik is kritisch over de vele ziekenhuisfusies. Fusie is volgens hem machtsgedreven “met een soort fictie dat ziekenhuizen synergievoordelen gaan halen. Wij geloven juist meer in ontvlechting.”

 

Locaties Fysiotherapie Leeuwarden

Gezondheidscentrum Nijlân
Nijlânsdyk 122 | 8931 GN Leeuwarden

My Healthclub Zaailand
Zaailand 76-80 | 8911 BM Leeuwarden

My Healthclub Kalverdijkje
Kalverdijkje 76-D | 8924 JJ Leeuwarden

Telefoon: 058-2800933 | E-mail: info@fysiotherapieleeuwarden.nl