Vergoeding

Fysiotherapie Leeuwarden heeft voor 2019 niet met alle verzekeraars een contract. We hebben hiervoor gekozen omdat deze verzekeraars voorwaarden stellen, waardoor wij niet de zorg kunnen bieden waar wij achter staan.

Het gaat om de volgende 3 verzekeraars: CZ, VRZ-groep en Caresq. Wanneer u een aanvullende verzekering hebt bij 1 van deze verzekeraars dan krijgt u van ons een nota thuis gestuurd. Deze moet u aan ons betalen en een groot gedeelte krijgt u dan weer terug van uw verzekeraar. Hoeveel dit is? Dat kunt opvragen bij uw verzekeraar.

Onder CZ vallen de volgende zorgverzekeringen:

 • CZ
 • Delta Lloyd
 • OHRA

Onder de VRZ-groep vallen de volgende zorgverzekeringen:

 • ENO
 • A.S.R.
 • Zorg en Zekerheid

Onder Caresq vallen de volgende zorgverzekeringen:

 • Promovendum
 • National Academic
 • Besured

Met de andere verzekeraars heeft Fysiotherapie Leeuwarden wel een contract afgesloten. Dit kunt u navragen bij ons of bij uw verzekeraar. Wij dienen automatisch de declaraties bij uw verzekeraar in tenzij u dit anders wenst.

Mocht u geen aanvullende verzekering hebben waarin fysiotherapie vergoed wordt, dan krijgt u van Infomedics een factuur. De tarieven die hier voor gelden, kunt u terug vinden in de onderstaande tarievenlijst. De betalingsvoorwaarden van Infomedics vindt u onder de tabel.

Tarievenlijst Fysiotherapie Leeuwarden

Reguliere zitting € 37,50
Reguliere zitting aan huis € 47,50
Reguliere zitting in instelling € 47,50
Echo onderzoek € 52,00
Manuele therapie € 47,50
Manuele therapie aan huis € 57,50
Manuele therapie in instelling € 57,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult € 52,00
Lange zitting (complexe/meervoudinge zorg aanvraag) € 69,00
Screening € 18,00
Intake en onderzoek en screening € 47,50
Intake en onderzoek en screening verwijzing € 37,50
Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen € 35,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen € 35,00
Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen € 35,00
Toeslag voor uitbehandeling € 10,00
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie € 37,50
Niet nagekomen afspraak manuele therapie € 47,50
Eenvoudinge, korte rapportage € 39,00
Meer gecompliceerde rapporten € 65,00

Betalingsvoorwaarden Infomedics

Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie van Fysiotherapie Leeuwarden. Dit betekent dat de vordering op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt is overgedragen aan Infomedics.

Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. De kosten die voortvloeien uit een paramedische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt, dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
 2. Het nota bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
 3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedicsl gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
 4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Infomedics te betalen alvorens deze voor eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan Infomedics.
 5. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.infomedics.nl.

Locaties Fysiotherapie Leeuwarden

Gezondheidscentrum Nijlân
Nijlânsdyk 122 | 8931 GN Leeuwarden

My Healthclub Zaailand
Zaailand 76-80 | 8911 BM Leeuwarden

My Healthclub Kalverdijkje
Kalverdijkje 76-D | 8924 JJ Leeuwarden

Telefoon: 058-2800933 | E-mail: info@fysiotherapieleeuwarden.nl