Fysiotherapeutische begeleiding na COVID-19


Corona (of COVID-19) gaat vaak gepaard met een luchtweginfectie. Bij het grootste deel van de patiënten (80%) veroorzaakt het virus milde tot matige klachten. Helaas krijgt ook 20% van de patiënten te maken met ernstige tot kritieke klachten, waardoor IC-opname soms ook noodzakelijk is. Patiënten die in het ziekenhuis gelegen hebben, maar ook patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt in de thuissituatie, ervaren soms blijvende fysieke klachten en beperkingen in het dagelijkse leven.


Een fysiotherapeut kan in dit geval een belangrijke rol spelen in het herstel van patiënten met COVID-19 die een verlaagde fysieke capaciteit/activiteit ervaren. Hoewel er nog altijd veel onduidelijk is, blijkt lichaamsbeweging wel een belangrijke pijler te zijn in het herstel na het coronavirus.

Hoe ziet fysiotherapeutische begeleiding na COVID-19 eruit?
De fysiotherapeut zal middels een vragengesprek eerst uw huidige situatie in kaart brengen, waarbij ook uw doelen op de korte en lange termijn besproken worden. Hierna wordt uw fysieke belastbaarheid en huidige fysieke fitheid onderzocht. Veel mensen met blijvende klachten na corona, hebben moeite om een balans te vinden tussen inspanning en ontspanning. De behandeling bestaat veelal uit het adviseren over energiemanagement en fysieke training in de oefenzaal, maar kan ook bestaan uit het aanleren van ontspannings- of ademhalingsoefeningen. Ook kan de fysiotherapeut u (basis)adviezen geven over voeding.

Wie komt er in aanmerking voor fysiotherapeutische begeleiding na COVID-19?
Niet alle mensen met doorgemaakte COVID-19 hebben hulp van een fysiotherapeut nodig om hun dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Heeft u COVID-19 doorgemaakt en ondervindt u blijvende fysieke klachten en beperkingen in het dagelijkse leven? Dan kan fysiotherapeutische begeleiding een uitkomst bieden. De huisarts of medisch specialist geeft een verwijzing voor fysiotherapie als hij vaststelt dat een patiënt deze zorg nodig heeft.

Wordt fysiotherapie na COVID-19 vergoed?
Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 1e behandeling. Hierbij wordt dan wel aanspraak gedaan op het eigen risico. Een voorwaarde voor deze regeling is dat patiënten een verwijzing voor fysiotherapie hebben van een huisarts of medisch specialist. Bovendien geldt dat er maximaal 6 maanden mag zitten tussen het einde van het acute infectiestadium en het moment van verwijzing. Ook moet, na verwijzing, de 1e behandeling binnen 1 maand plaatsvinden.

Bij wie kunt u terecht voor fysiotherapeutische begeleiding na COVID-19?
Onze fysiotherapeuten Jeroen Offinga en Ytjanda Sloot zijn gespecialiseerd in fysiotherapeutische begeleiding na COVID-19 en kunnen u verder helpen. Heeft u een vraag of wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op.