Huisregels


Bij Fysiotherapie Leeuwarden willen we graag dat u zich welkom voelt. Dat betekent een prettige en veilige sfeer voor iedereen. Met onze huisregels proberen we dit mogelijk te maken.

 

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers en oefenzaal) mag niet worden gerookt.
 3. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn. De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de wachtruimte.
 4. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets). Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden? U kunt de auto parkeren voor de hoofdingang in de daarvoor bestemde vakken.
 5. Wanneer u voor het eerst een afspraak heeft mag u zich legitimeren bij de balie of bij de behandelend fysiotherapeut.
 6. Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan bij de assistente aan de balie.
 7. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 8. De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 9. U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek mee te nemen.
 10. Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt wordt u verzocht passende kleding en schone (sport)schoenen te dragen.
 11. Bij verhindering wordt u verzocht tijdig (ten minste 24 uur van te voren) af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tijdig is afgezegd, bij u in rekening te brengen.
 12. Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat. Wij nemen indien nodig z.s.m. contact met u op.
 13. Fysiotherapie wordt meestal vergoed uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw (aanvullende) zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
 14. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Bij deze verzekeraars zullen wij rechtstreeks declareren, tenzij door u anders aangegeven.
 15. Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat?
 16. Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen?

Bedankt voor uw medewerking.