De mogelijkheden

Fysiotherapie

Manuele

therapie

Bekken fysiotherapie

Sport
fysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie

Echografisch onderzoek

Shockwave therapie

Dry needling

Virtual Reality

Medical taping

Redcord

RSQ1

Valpreventie

Bewegen voor ouderen

Trainen onder begeleiding

Revalidatie na corona