Tarieven


Mocht u geen aanvullende verzekering hebben, dan wordt fysiotherapie in de meeste gevallen niet vergoed. U krijgt dan
een factuur van ons. De kosten van de behandelingen vindt u in de onderstaande tarievenlijst.


Tarievenlijst

Reguliere zitting fysiotherapie€ 41
Reguliere zitting fysiotherapie aan huis€ 56
Reguliere zitting fysiotherapie in instelling€ 56
Echografisch onderzoek€ 59
Manuele therapie€ 51
Manuele therapie aan huis€ 66
Manuele therapie in instelling€ 66
Eenmalig fysiotherapeutisch consult€ 71
Lange zitting (complexe/meervoudinge zorg aanvraag)€ 69
Screening€ 18
Intake en onderzoek en screening€ 59
Intake en onderzoek en screening verwijzing€ 59
Groepszitting voor specifieke behandeling van 2 personen€ 35
Groepszitting voor specifieke behandeling van 3 personen€ 35
Groepszitting voor specifieke behandeling van 4 personen€ 35
Toeslag voor uitbehandeling€ 15
Niet nagekomen afspraak fysiotherapie€ 41
Niet nagekomen afspraak manuele therapie€ 51
Eenvoudige, korte rapportage€ 39
Meer gecompliceerde rapporten€ 65

 

Betalingsvoorwaarden
De debiteurenadministratie van Fysiotherapie Leeuwarden wordt verzorgd door Infomedics. Dit betekent dat de vordering op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt is overgedragen aan Infomedics. Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden:

  1. De kosten die voortvloeien uit een paramedische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt, dan wel de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.
  2. Het nota bedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.
  3. Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedicsl gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.
  4. Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Infomedics te betalen alvorens deze voor eventuele vergoeding bij zijn zorgverzekeringsmaatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan Infomedics.
  5. Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na factuurdatum indienen, bij voorkeur via www.infomedics.nl.